Cyfrifiaduron
Gwasanaethau Cyfrifiadurol

Mae angen diweddariadau, cynnal a chadw, uwchraddio ac atgyweirio ar gyfrifiaduron yn rheolaidd hefyd.

Mae cynnal a chadw'r cyfrifiaduron yn rheolaidd yn golygu sicrhau bod y cyfrifiadur yn gweithio'n berffaith, cael gwared ar wallau, cyflymu, cadw'ch cyfrifiadur yn gyfredol a'i sicrhau'n llwyr. Gan gadw'r uwchraddiadau technolegol mewn cof, mae angen diweddariadau ac uwchraddiadau rheolaidd ar gyfrifiadur. Mae hyn yn golygu, unwaith yn y man bydd yn rhaid i chi uwchraddio meddalwedd a chaledwedd eich cyfrifiadur.


Rydym yn darparu rhestr i chi o weithwyr proffesiynol a all eich helpu gydag atgyweirio a chynnal a chadw cyfrifiaduron.

Mae uwchraddio meddalwedd yn cynnwys diweddaru gwrthfeirws, ffenestri, chwaraewyr cyfryngau, gyrwyr, ac ati, tra bod uwchraddio caledwedd yn cynnwys ychwanegu gyriannau caled i ychwanegu storfa, uwchraddio hyrddod i gyflymu cyfrifiadur, ychwanegu cerdyn graffeg, ychwanegu ffan gwresogi neu uwchraddio CPU, ac ati. Cadw'r cyfrifiadur. mae uwchraddio gyda'r meddalwedd a'r caledwedd gorau yn sicrhau gweithrediad a diogelwch priodol.

Er bod unigolion yn ystyried cael gwared ar broblemau neu drwsio gwallau ar eu pennau eu hunain, ond argymhellir cyflogi darparwr gwasanaeth cyfrifiadurol arbenigol i sicrhau bod popeth yn gweithio'n iawn a bod gennych y gwasanaethau gorau.
Cysylltwch â Ni


Cyfrifiaduron Penbwrdd a GliniaduronCaledwedd Cyfrifiadurol


Atgyweirio, Uwchraddio, Diweddariadau
Beth yw cyfrifiadur?

Dyfais yw cyfrifiadur a ddefnyddir i gyflawni amrywiol brosesau. Mae cyfrifiaduron ar gael mewn gwahanol feintiau ac fe'u defnyddir i gyflawni gwahanol dasgau sy'n helpu i arbed amser ac arian. Mae yna lawer o feddalwedd ar gael sy'n helpu i brosesu gwahanol dasgau yn ddidrafferth.

Cyfeirir at y feddalwedd yn gyffredinol fel cymwysiadau, sy'n cyflawni tasgau yn awtomatig ac yn gwneud y prosesau'n llawer haws. Mae hyn yn gwneud rheolaeth yn llawer haws.

Dewch o hyd i ddarparwyr eraill Chwilio
chwiliadau rhestrau cyfeirlyfr yn gadael i chi gael rhestr o weithwyr proffesiynol sy'n eich helpu chi i atgyweirio caledwedd a meddalwedd eich cyfrifiadur. Byddant yn eich helpu gyda'r gyrwyr a'r feddalwedd angenrheidiol sy'n sicrhau bod eich cyfrifiadur yn gweithredu'n iawn.

Mae ein rhestr gwasanaeth atgyweirio cyfrifiaduron yn cynnwys gweithwyr proffesiynol lleol ac ar-lein a all eich helpu gyda phob problem fawr neu fach gyda'ch cyfrifiadur. Maent nid yn unig yn cynnig ymgynghoriad i chi ond hefyd yn darparu'r gwasanaethau atgyweirio ac uwchraddio i chi yn seiliedig ar eich anghenion.

Mae gennych yr opsiwn i ddidoli'r darparwyr gwasanaeth yn ôl rhanbarth a gallwch ddefnyddio'r opsiynau i logi'r darparwyr busnes atgyweirio cyfrifiaduron cywir yn eich ardal chi.

Atgyweirio Cyfrifiaduron


Pan fydd problem gyda chaledwedd cyfrifiadurol bydd yn achosi problemau gyda'i yrrwr a'i feddalwedd. Ychwanegu caledwedd, meddalwedd newydd fel gyriant caled mwy, cardiau graffig neu gardiau cof i gyflymu'r cyfrifiaduron pan fydd angen uwchraddio caledwedd â llaw mewn rhai uwchraddiadau meddalwedd.

Uwchraddio Cyfrifiaduron


Mae cadw'ch cyfrifiadur wedi'i uwchraddio gyda'r feddalwedd a'r caledwedd diweddaraf wedi dod yn anghenraid, yn enwedig pan fydd popeth yn cael ei ddiweddaru. Mae cael caledwedd a meddalwedd newydd ac wedi'u huwchraddio fel cerdyn graffeg, gyriant caled, ffenestri ac ati yn caniatáu trin tasgau a phrosesau yn iawn.

Atgyweirio Meddalwedd CyfrifiadurolMeddalwedd Cyfrifiadurol


Uwchraddio Meddalwedd Cyfrifiadurol